Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning på webbplatsen

Den information som tillhandahålls av Scale Model Kit ("vi", "oss", "vår", "jag"eller "min") på www.scalemodelkit.com ("webbplatsen") är endast av generell information. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi ger ingen representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått, angående exaktheten, tillförlitligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av informationen på sajten. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET SKALL VI ANSVARA ANSVAR FÖR DIG FÖR NÅGOT TILL ELLER SKADOR AV NÅGOT SIN SOM FÖLJS AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER RELIANCE PÅ ALLA UPPGIFTER SOM SKICKAS PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DIN RELIANCE PÅ NÅGON INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN ÄR SÖKT PÅ DIN ETT RISK.

Meny

Inställningar

Dela med sig

QR-kod

Skapa ett gratis konto för att spara "loved" objekt.

Logga in

Skapa ett gratis konto för att använda önskelistor.

Logga in